Emeryk Hutten-Czapski

Gmach Muzeum
im. Emeryka Hutten-Czapskiego

nowości na stronie  •  nowości na stronie  •  nowości na stronie  •  nowości na stronie

W zakładce Muzeum Czapskich artykuł prof. Marii Kocójowej pt.: Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie »

nowości na stronie  •  nowości na stronie  •  nowości na stronie  •  nowości na stronie

W zakładce Emeryk Hutten-Czapski artykuł Henryka Woźniakowskiego pt.: Łańcuch pokoleń »

wiadomości  •  wiadomości  •  wiadomości  •  wiadomości  •  wiadomości  •  wiadomości

Otwarcie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

W dniu 27 czerwca br., po siedemdziesięciu czterech latach, otwarte zostanie ponownie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, które od następnego dnia dostępne będzie dla publiczności. W ten sposób urzeczywistni się wola twórcy zbiorów i ofiarodawcy, a także jego spadkobierców, wyrażona w akcji darowizny zbiorów miastu Kraków w 1903 r. W gmachu Muzeum pomieszczona zostanie ekspozycja obejmująca część kolekcji numizmatycznej twórcy Muzeum, obejmującej numizmatykę polską (pozostała część znajdująca się w skarbcu Muzeum dostępna jest dla kwerend naukowych) oraz najcenniejsze obiekty z innych kolekcji, wspólnie tworzących Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej. W Muzeum znajduje się również sala wystaw zmiennych oraz sala poświęcona członkom rodziny Czapskich zasłużonych dla kultury polskiej.

do góry

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

 

Opracowanie graficzne i wykonanie serwisu: Piotr Poniedziałek