Oprawa książki, Kraków, 1543 r.

Oprawa książki, Kraków, 1543 r.