Order Orła Białego ze wstęg±, złoto, srebro, emalia, diamenty, wzór z 1713 r.

Order Orła Białego ze wstęg±, złoto, srebro, emalia, diamenty, wzór z 1713 r.