Zegar słoneczny z tarczą na tle herbu Radziwiłłów, 1785 r.

Zegar słoneczny z tarczą na tle herbu Radziwiłłów, 1785 r.