Przewodnik po zbiorach »

Inne zbiory

Wybrane eksponaty ze zbiorów Emeryka Hutten-Czapskiego
w Muzeum Narodowym w Krakowie

LISTA

Oprawa książki, Kraków, 1543 r.
Oprawa książki z ornamentem arabeskowym, Kraków, XVI w.
Kafel z herbem Nałęcz bp. Gembickiego, pochodzi z Pałacu Biskupiego w Krakowie, XVII w.
Szklanica, wielobrawna emalia, zielone szkło, 1698 r.
Order Orła Białego ze wstęgą, złoto, srebro, emalia, diamenty, wzór z 1713 r.
Maria Leszczyńska, miedzioryt, ok. 1750 r .
Zegar słoneczny z tarczą na tle herbu Radziwiłłów, 1785 r.
Zeich, Stanisław August Poniatowski, miniatura, po 1790 r.
Kontusz i żupan po Janie Potockim, przełom XVIII i XIX w.
Łyżki z figurkami apostołów, srebro

 

 

do góry

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

 

Opracowanie graficzne i wykonanie serwisu: Piotr Poniedziałek