Muzeum Narodowe w Krakowie

„Monumentis Patriae ...”

Emerykowi Hutten-Czapskiemu w 110. rocznicę śmierci
Muzeum Narodowe w Krakowie

Zofia Gołubiew, *** »

Janina Skorupska, Od redaktora »

DZIEJE KOLEKCJI EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO

Maria Kocójowa,
Fundator kolekcji Emeryk Hutten-Czapski (1828-1896) jako człowiek i kolekcjoner »

Janusz S. Nowak,
Emeryk Hutten-Czapski i Władysław Czartoryski w Krakowie »

Janina Skorupska,
Darowizna rodziny Czapskich w 1903 roku »

Bogumiła Haczewska,
Historia Oddziału im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie (1903–2006), Darowizna rodziny Czapskich w 1903 roku »

Henryk Woźniakowski,
Emeryk Hutten-Czapski i „Jego Towarzystwo” »

ZABYTKI Z KOLEKCJI EMERYKA HUTTEN-CZAPSKIEGO ZACHOWANE W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Elżbieta Korczyńska,
Kolekcja monet, medali i banknotów Emeryka Hutten-Czapskiego i jej miejsce w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie »

Piotr Wilkosz,
Falerystyka z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Halina Marcinkowska,
Biblioteka Emeryka Hutten-Czapskiego. Wprowadzenie »

Agnieszka Perzanowska,
Kolekcja starodruków Emeryka Hutten-Czapskiego »

Halina Marcinkowska,
XIX-wieczny księgozbiór podręczny Emeryka Hutten-Czapskiego w Bibliotece Muzeum Narodowego w Krakowie »

Halina Marcinkowska,
Dedykacje dla Emeryka Hutten-Czapskiego w XIX-wiecznym księgozbiorze Biblioteki Muzeum Narodowego w Krakowie »

Janusz S. Nowak,
Rękopisy z kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Magdalena Czubińska,
Kolekcja rycin Emeryka Hutten-Czapskiego. Portrety rodu Radziwiłłów »

Lucyna Lencznarowicz,
Ryciny widokowe i miniatury w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Katarzyna Podniesińska,
Wybrane ekslibrisy w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego. Święci i albumy »

Anna Stelmach,
Kolekcje kartograficzne Czapskich w Muzeum Narodowym w Krakowie »

Michał Dziewulski,
Zbiór militariów w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Beata Biedrońska-Słota,
Tkaniny w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Alicja Kilijańska,
Kolekcja szkieł Emeryka Hutten-Czapskiego »

Bożena Kostuch,
Rzemiosło artystyczne w kolekcji Emeryka Hutten-Czapskiego »

Stanisława Odrzywolska,
Pamiątki masońskie w zbiorach Emeryka Hutten-Czapskiego »

Bibliografia i skróty bibliograficzne »

SPIS ZASTOSOWANYCH SKRÓTÓW

BCzart. – Biblioteka Czartoryskich

bd. – bez daty

BN – Biblioteka Narodowa

br. – bez roku

brw. – bez roku wydania

cz. – część

drzew. – drzeworyt

fot. – fotografia

geneal. – genealogiczna

il. – ilustracja

kolor. – kolorowany

l. – lewy(a)

lit. – literatura

mdz. – miedzioryt

MNK – Muzeum Narodowe w Krakowie

nie sygn. – nie sygnowany(a)

nr – numer

nr inw. – numer inwentarza

ok. – około

oprac. – opracowanie, opracował(a)

p. – prawy(a)

por. – porównaj

poz. – pozycja

przyp. – przypis

R. – rocznik

rkps – rękopis

roz. – rozdział

ryt. – rytował

s. – strona

sygn. – sygnowany(a)

szp. – szpalta

śr. – średnica

t. – tom

tzw. – tak zwany(a)

tabl. – tablica

tłum. – tłumaczenie

w. – wiek

wg – według

wyd. – wydanie, wydany

wym. wew. – wymiar wewnętrzny

z. – zeszyt

zob. – zobacz

Konsultacja naukowa: prof. Maria Kocójowa

Redakcja: Janina Skorupska

Redaktor prowadzący: Joanna Popielska

Współpraca: Agnieszka Fryz-Więcek

Tłumaczenie na jęz. angielski: Monika Myszkiewicz

Projekt graficzny i typograficzny: Zofia Łucka

Fotografie: Dział Starej Fotografii oraz Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie; Piotr Ligier (s. 158-162)

do góry

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

 

Opracowanie graficzne i wykonanie serwisu: Piotr Poniedziałek