Starożytność »

Średniowiecze »

Okres nowożytny »

Z kolekcji numizmatycznej

Muzeum Narodowego w Krakowie

Prezentacja wybranych obiektów z kolekcji numizmatycznej Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

do góry

© Copyright by Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego

 

Opracowanie graficzne i wykonanie serwisu: Piotr Poniedziałek